Loading...

28datapro

Kişisel Veri Koruma ve Yönetim Platformu

Neden 28datapro?

Image

28datapro Nedir?

28datapro, KVKK ve GDPR başta olmak üzere çeşitli kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılması, ve bu süreçlerde gizlilik haklarının korunmasına yönelik çeşitli kanun ve regülasyonların gerekliliklerinin karşılanmasını sağlar.

  • Veri işleme ve arama performansında rakiplerine oranla 10 kata kadar daha hızlı.
  • Türkiye’de 5651 ve 6698, Avrupa’da GDPR kanunlarının gerekliliğini yerine getirin; istenilen sürelere kadar kayıtlarınızı güven altında tutun.

Süreç

Siber Güvenlik Danışmanlığı

Siber güvenlik danışmanlığı hizmetini partnerimiz Networks DataGuard™ ile birlikte yürütüyoruz.

Verilen Hizmetlerin Konuları

Güvenlik duvarlarının IPS, IDS, DLP sensörlerinin kontrolü ve iyileştirmelerin uygulanması.Stres testlerinin yapılması,iç ve dış network log yönetiminin 5651 yasası uyumunda gerçekleştirilmesi,Personel bilgisayarlarında bilinçli/bilinçsiz veri sızıntısı ve kaybının önlenmesi çalışmaları ve bunun gibi daha fazla konuyu içermektedir..

Bilgi Güvenliği Eğitimi

Temel kavramlar,bilgi güvenliğine yönelik tehditler,saldırı kavramı ve bilgi güvenliğini tehdit eden saldırı tipleri,genel güvenlik önlemleri,oltalama saldırıları,kurumsal bilgi güvenliği politikaları ve uygulamaları ve güvenli sosyal medya kullanımı hakkında eğitimler verilecektir.

Güvenlik Altyapısının Hazırlanması

Bu çalışmamız güvenlik, performans ve maliyet hedeflerinize ulaşabilmeniz için kaynaklarınızın en verimli halde kullanılmasını sağlayacaktır. Hizmetimiz partnerimiz olan Networks Siber Güvenlik ve Bilişim Hizmetleri tarafından gerçekleşecektir.

Eğitim ve Danışmanlık

Veri Sorumluları Sicili ve VERBİS Kayıt Süreçlerinde Destek Sağlanması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline(“VERBİS”) 31.12.2019 tarihine kadar kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda Şirket’in VERBİS kayıt sürecinin tamamlanması.

Politika, Form, Bildirim ve Muvafakatnamelerin Oluşturulması

Tespit edilen veri işleme süreç ve kuralları ile alıcı gruplar doğrultusunda,Kişisel Verilerin İşleme Saklama ve İmhası Hakkında Politika’nın oluşturulması ile Başvuru Formu, Aydınlatma Bildirimi, Muvafakatname, Gizlilik Taahhütleri gibi gerekli dokümantasyonun hazırlanması sağlanacaktır.

Danışmanlık Hizmeti Verilmesi

Kişisel Verileri Koruma mevzuatına ilişkin olarak mevzuat değişikliklerinin ve güncel Kurum Kararlarının raporlanması, Şirket‘in talep ettiği noktalarda danışmanlık hizmeti verilmesi, veri ihlalleri durumunda gerekli adli işlemlerin başlatılması ve Kurum’a bildirim yapılması hususlarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Satın Al

Image

Kişisel Veri Envanteri

Sıkça Sorulan Sorular

Kişisel Verilerin Korunması Ne Demektir?

Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır.Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu kişisel verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kanunda Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı Nasıl Düzenlenmektedir?

Kanunda, kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmak şartıyla üçüncü kişilere aktarılabileceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, Kanunun 5. maddesi ile ve yeterli önlemlerin alınması kaydıyla 6. maddesindeki şartların sağlanması halinde kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın yurtiçinde aktarılmasına da imkan tanınmıştır.

Açık Rıza Nedir?

Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rızadır. Başka bir ifade ile ilgili kişinin verilerinin işlenmesine özgürce, konu hakkında yeterli bilgi sahibi olarak ve sadece o işlemle sınırlı kalmak kaydıyla verdiği onay beyanıdır

Kişisel Verilerin Silinmesi Ne Anlama Gelir?

Kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

İletişime Geç

28Sec
Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 K:34 İzmir/Türkiye

(232) 400-2209

info@28datapro.com

İletişim Formu